Çalışma Alanlarımız

ULUSAL VE ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR

Özeray Hukuk Bürosu, hukuki, ticari ve idari uyuşmazlıkların, İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde mahkeme kanalıyla ya da mahkeme dışında, hakemler kanalı ile çözümlenmesi konusunda hizmet verir. Farklı alanlardaki birçok dava ve anlaşmazlıklardan edindiği tecrübe ile, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, İdare Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku gibi konularda etkin ve hızlı çözümler üretir.

İCRA İFLAS HUKUKU

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. Büromuz, hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi,  mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması ve ekonomik sıkıntı içerisinde olan şirketlere hukuki destek verilmesi alanlarında aktif olarak faaliyet göstermektedir.

TİCARET HUKUKU

a) Türk ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları  ve buna bağlı olarak her alanda ortaklık sözleşmelerinin tanzimi ve söz konusu şirketlere hukuki alanda danışmanlık hizmeti verilmesi,  Büromuzun esaslı faaliyet konularından birini oluşturmaktadır.

b)  Ticari Sözleşmeler
Büromuzun,   farklı alanlarda  faaliyet gösteren,  çeşitli uyruklardan yabancı şirketler ile Türkiye’deki  partnerleri arasında  Joint Venture, hisse devri, franchising, leasing, acenta ve distribütörlük sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin hazırlanması konusunda son derece özenli çalışmaları mevcuttur.

c)  Taşıma Hukuku
Kara, deniz ve hava yolu ile taşımanın son derece hızlı gelişimi ile; taşıma hukuku, globalleşen ve sınırların zamanla yok olduğu bugünün dünyasında uluslararası anlaşma ve düzenlemeler ile yeni bir boyut kazanmıştır. Büromuzun bu konuda da çalışmaları mevcuttur.

İŞ HUKUKU

Özeray Hukuk Bürosu, işçi ve işverenin hak ve yükümlülükleri, karşılıklı ilişkileri ile ilgili bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarınız için çalışır ve  sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi, sözleşmelerin feshi, iş kazaları ve mesleki hastalıklar, işyerindeki sağlık ve güvenlik ile ilgili yükümlülüklerin ve kanunların uygulanması gibi çeşitli konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verir.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Büromuz uzun yıllardır yerli ve yabancı müvekkillerine taşınmaz iktisapları mülkiyet, sınırlı ayni haklar, kullanma hakkı veren kira sözleşmeleri ve eşya hukukuna ilişkin tüm konular ve ihtilaflarda hukuki destek sağlamaktadır.

AİLE HUKUKU

Büromuz, boşanma öncelikli olmak üzere  aile,  kişiler ve miras hukukuna ilişkin konularda geniş bir tecrübeye sahiptir.

VATANDAŞLIK VE YABANCILAR HUKUKU

Özeray Hukuk Bürosu, müvekkillerinin idari makamlar nezdindeki işlerini takip eder özellikle yabancı personel ve yöneticilerin ülkemize yerleşmesi sırasında gerekli olan ikamet ve çalışma izni prosedürlerini hızlı ve sorunsuz olarak sonuçlandırır. Bunun yanı sıra Türk vatandaşlığının kazanılması, kaybedilmesi gibi vatandaşlık hukuku konularında da hizmet verir.

VERGİ HUKUKU

Bu alanda, Büromuz  müvekkilleri için ihtiyaçları doğrultusunda pratik, yaratıcı ve ticari yaklaşımı sunarak vergisel ihtiyaçları karşılamaktadır. Müvekkillerinin vergi avantajlarından faydalanarak vergi yükümlülüklerini minimize etmeleri konusunda yardımcı olmaktadır.

Bu çerçevede her türlü Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili ihtiyaçlarınızda çözümler üretmekte, gerekli  olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerini idari alanda veya mahkeme safhalarında temsil etmektedir.

FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR HUKUKU

Özeray, müvekkillerine fikir ve sanat eserleri ile sanayi ürünleri üzerindeki her türlü haklar ile ilgili gerekli desteği sağlar, yetki makamlar nezdinde yapılan marka ve patent tescil başvurularını yürütür.

İDARE HUKUKU

Büromuz, idari işlemler hakkında hukuka aykırı olduklarından dolayı açılan iptal davaları ile idarenin eylem ve işlemlerinden dolayı  açılan tam yargı davalarında, müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

SÖZLEŞMELER HUKUKU
ŞİRKETLER HUKUKU
© Copyright - Özeray Hukuk Bürosu